สำหรับคู่ที่มีบุตรยาก อาจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย เพื่อให้ได้บุตรตามต้องการ อย่างเทคโนโลยีปฏิสนธิภายนอกอย่างการทำเด็กหลอดแก้ว รวมถึงการทำอิ๊กซี่  ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการยอดนิยม ที่ช่วยสานฝันให้พ่อแม่เป็นจริง ได้ลูกอย่างใจตามที่หวังไว้ สำหรับบทความนี้ก็มีเนื้อหาดีๆ มาถ่ายทอดเอาไว้เป็นความรู้ สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีดังกล่าวโดยเฉพาะ

“มีบุตรยาก” เกิดจากอะไร?

แน่นอนว่าคนที่เลือกพึ่งพาเทคโนโลยีปฏิสนธิภายนอก คือกลุ่มคนที่ประสบปัญหามีบุตรยาก ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน บางครั้งเกิดจากฝ่ายชาย บางครั้งเกิดจากฝ่ายหญิง หรือบางครั้งก็เกิดจากทั้ง 2 ฝ่าย และการใช้เทคโนโลยีก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ โดยแพทย์จะต้องทำการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนว่า ปัญหาการมีบุตรยากจากคู่สามี-ภรรยา แต่ละคู่นั้นเกิดจากอะไรกันแน่ เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มากที่สุดกับสาเหตุนั้น

ภาวะการมีบุตรยากจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การมีบุตรยากชนิดปฐมภูมิ (Primary Infertility) หมายถึงคู่สมรสที่มีบุตรยาก และไม่เคยมีบุตรมาก่อน ส่วนชนิดทุติยภูมิ (Secondary Infertility) คือคู่สมควรที่เคยมีบุตรมาแล้ว แต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก

ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายชาย คือ จำนวนอสุจิที่น้อยเกินไป หรือมีเชื้ออสุจิที่รูปร่างผิดปกติ หรือมีเชื้ออสุจิที่อ่อนแอ สาเหตุอาจมาจากอายุ หรือปัญหาสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมบางอย่าง อาทิ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่จัด หรือเสพยาเสพติด

ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายหญิง คือ ความผิดปกติเกี่ยวกับรังไข่หรือมดลูก อาทิ มีภาวะไข่ไม่ตก ท่อรังไข่อุดตัน มีเนื้องอกในมดลูก มีพังผืดในช่องเชิงกรานหรือที่ปีกมดลูก ฯลฯ สาเหตุอาจมาจากอายุ หรือปัญหาสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมบางอย่าง อาทิ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่จัด หรือเสพยาเสพติดเช่นเดียวกับฝ่ายชาย

เทคโนโลยีปฏิสนธิภายนอก คืออะไร

เทคโนโลยีปฏิสนธิภายนอกคือการให้เชื้ออสุจิและไข่ปฏิสนธิกันภายนอกร่างกาย หรือการปฏิสนธิในห้องทดลองที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นผู้ควบคุมดูแล มีทั้งแบบ IVF และ ICSI 

โดย IVF ก็คือการทำเด็กหลอดแก้ว วิธีการของ IVF คือเริ่มจากทำการกระตุ้นไข่ ด้วยการฉีดฮอร์โมนในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือน และติดตามผล จากนั้นแพทย์จะทำการเก็บไข่ เมื่อไข่เจริญเติบโตจนได้ขนาดตามต้องการ ขณะเดียวกันฝ่ายชายก็จะต้องเก็บอสุจิใส่ภาชนะที่แพทย์เตรียมให้ และแพทย์จะคัดแยกอสุจิที่สมบูรณ์ เพื่อนำมาผสมกับไข่ในห้องทดลอง แล้วทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต่อไป เมื่อตัวอ่อนเจริญตามที่แพทย์ต้องการ ก็จะต้องทำการย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก ตามขั้นตอน

ส่วนการทำอิ๊กซี่ (ICSI) ก็จะคล้ายๆ กัน เพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการเก็บอสุจิใส่ภาชนะและคัดแยกอสุจิตัวที่สมบูรณ์ เพื่อนำไปผสมกับไข่ในการทำเด็กหลอดแก้วนั้น ของอิ๊กซี่จะต่างกันคือเป็นการคัดเลือกอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียว แล้วฉีดเข้าไปในไข่เลย โดยไม่ต้องรอให้ปฏิสนธิกันเอง เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไข่ที่มีเปลือกแข็งหนาจนอสุจิเข้าไปไม่ได้ หรือผู้ที่มีปัญหาเชื้ออสุจิอ่อนแอ

เทคโนโลยีปฏิสนธิภายนอกถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก เพื่อการทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ โดยก่อนเข้าสู่กระบวนการคู่สามีภรรยาก็ต้องปฏิบัติตัวตามคำชี้แนะของแพทย์ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมในการเข้าสู่เทคโนโลยีดังกล่าว

 • what is 40 mg used for
 • side effects reviews
 • withdrawal symptoms
 • and anxiety attacks
 • swelling
 • vs potassium
 • pediatrico efeitos colaterais
 • dosage for interstitial cystitis
 • for 6 months
 • iv dosage for children
 • off label
 • allergy
 • side effects 20 mg
 • 2009 sales
 • viral shedding after
 • for children
 • alternatives children
 • dosage for 12 pound baby
 • vs xr side effects
 • 9893822450
 • can you take longer than 14 days
 • 3 weeks
 • how well does daily work
 • heart problems
 • and pct
 • long does take
 • ointment and pregnancy
 • gel durante l'allattamento
 • is a prescription drug
 • how long to take for sinus infection
 • brand name
 • vs
 • or birth control for acne
 • night shift
 • do i need quiz
 • dosis de forte
 • cranberry pills interaction
 • reversing before surgery
 • is it safe to take and together
 • online apotheke preisvergleich
 • worked great me
 • is a steroid
 • website
 • enterococcus faecalis treatment
 • with food
 • online mastercard accepted
 • y alcohol
 • taper dose
 • fonctionne t il
 • picture rash
 • cause hair loss
 • is there a generic substitute for
 • cheapest generic
 • weight gain dosage
 • mixing klonopin
 • lialda difference
 • low calcium
 • user review
 • fungsi obat
 • medicament lyotabs
 • enterococcus uti treatment
 • can you drink alcohol on xl
 • 10mg side effects
 • dosage children strep
 • effects drinking alcohol
 • informacion en espanol
 • belara y
 • can you take otc while breastfeeding
 • axio labs
 • urinary tract infection dose
 • dosage uti
 • taking no period
 • can take every other day
 • uses
 • can cause weight loss
 • can i take and together
 • and to get high
 • long term side effects taking
 • flector ou
 • glucose levels
 • definition
 • do 3 ao 7 dia
 • birth control no period
 • for ear infection dosage
 • xr 50mg price
 • cena na czarnym rynku
 • taking and mucinex d
 • canadian pharmacy
 • tengo 3 semanas embarazo puedo usar
 • how many to take
 • cap 80 mg
 • safe while pregnant
 • 50mg online
 • postmenopausal women
 • mechanic
 • amlo 80 5 mg
 • cream reviews
 • often safe use inhaler
 • y minox
 • can increase chances of twins
 • weaning off side effects
 • v lustral
 • komposisi
 • hc otic coupons
 • for prostate surgery
 • versus
 • is for urinary tract infections
 • load 600
 • dosage at night
 • does mens work for women
 • uputstvo za upotrebu
 • cua hang chocolate
 • 750 mg
 • 30mg side effects
 • risks of taking when pregnant
 • taking for food poisoning
 • benadryl works better than
 • vs herpes
 • can take
 • latest news
 • can i take while i'm pregnant
 • generic dizziness
 • does everyone gain weight
 • safe take
 • for labor induction
 • hair thinning after
 • iv amprobe
 • does affect fertility
 • class action lawsuits against canada
 • rash side effect
 • baby boomers
 • cream tube
 • side
 • 100 mg 30 film tablet
 • to heparin bridging
 • best makeup use while
 • new medicine replace
 • j 20
 • flovent or
 • effects of coming off
 • 0.5 mg tab
 • meglio o fastum
 • free medication
 • australia
 • ointment dosage forms
 • suppositories uk
 • buy no prescription
 • metabolism
 • versus
 • 6 weeks pregnant
 • side effects suicidal thoughts
 • good alternative
 • do u know if working
 • and liver damage
 • side effects 500mg
 • sodium vs
 • reviews australia
 • and hcg shots
 • vet fass
 • nA�n zararlarA�
 • bipolar
 • how to tell is working
 • approved hair loss
 • levels challenge test
 • dosage for flu
 • taking for kidney stones
 • overdose side effects
 • y dolor de cabeza
 • dosage teenagers
 • for recreational
 • coupon
 • liquid suspension dosage
 • dosage strengths
 • and pregnancy
 • drops for eyes
 • for iui
 • cuanto tiempo dura el sangrado despues de haber tomado
 • symptoms going off
 • side effects tired
 • prevention postherpetic neuralgia
 • foods not to eat
 • safe take while pregnant
 • alternative sulfa allergy
 • has been recalled
 • in first trimester
 • shampoo france
 • recreational
 • natural form
 • leg pain
 • symptoms chlamydia
 • xr 150 mg depression
 • brain shocks
 • can i take with adderall
 • does cause headaches
 • what is it for
 • 20 grs
 • get europe
 • cdc dosing recommendations
 • efectos secundarios de emulgel
 • what are side effects
 • equivalent dose
 • versus generics
 • okay during pregnancy
 • dla dzieci dawkowanie
 • emulgel how it works
 • and enteral nutrition
 • or
 • side effects mouth sores
 • neuropathy
 • reviews side effects
 • para q es
 • side effects diarrhea
 • trial voucher
 • vs
 • pfizer revenue
 • 500 mg cold sore
 • hct 20\/ 12.5
 • 7-day trial
 • que contiene
 • doses of for bipolar disorder
 • offerte vacanze isola di
 • i took while pregnant
 • can take percocet together
 • e20 review
 • d side effects 12 hour
 • quit taking my
 • baby teething tylenol or
 • and
 • elevated heart rate
 • for 3 month old
 • pdr
 • automotive group inc
 • schmerzgel beipackzettel
 • difference between
 • is it possible to overdose on
 • can treat social anxiety
 • what does pill look like
 • cause headaches
 • generic statin similar
 • breastfeeding while taking
 • new alternatives
 • can i stop cold turkey
 • non medicinal ingredients
 • boots
 • sperm
 • body temperature regulation
 • contre indications
 • baby diarrhea
 • drug interaction
 • can you get high off
 • substitute
 • effects of in early pregnancy
 • vs relenza
 • zoloft and
 • hct libido
 • and breastfeeding
 • iv
 • tattoo removal
 • sugar cravings
 • drinking alcohol while on
 • nemen tijdens zwangerschap
 • 8259128145
 • long term effects
 • tsh levels while
 • reviews pain
 • natural alternatives
 • commercial
 • taking tylenol cold
 • false positive drug test
 • at cvs
 • and low carb diet
 • can take while nursing
 • sleeplessness
 • and drinking alcohol
 • dosage by weight adults
 • effectiveness before after
 • glaucoma dosage
 • tardive dyskinesia
 • para que sirve el 25 mg
 • 875 tooth infection
 • alternative medication
 • czy
 • alert bracelet
 • trigeminal neuralgia
 • and interactions
 • and ssri serotonin syndrome
 • et flatulences
 • indications contraindications
 • 150 mg xr
 • gad dosage
 • class
 • dosis para 3 meses embarazo
 • zoloft
 • na kaszel
 • will i get pregnant on first round of
 • can you drink while taking
 • prescription dose
 • iv
 • and weight gain
 • does change urine color
 • odblokowanie po mecie
 • for fertility
 • long after surgery
 • certification nurses
 • 2g stat
 • gum hyperplasia
 • v aleve
 • can u overdose on
 • blood test machine
 • difference between levodopa and
 • fda approved uses
 • workout
 • good diarrhea
 • 4 days
 • treatment for chlamydia
 • max dose of
 • maximum daily dose of
 • does show up drug test
 • can you take with high blood pressure
 • xl hallucinations
 • que es hidroxizina
 • como actua el en mujeres
 • oral thrush treatment
 • side effects of long term use of
 • grupo cristiano
 • 8447198828
 • is there a difference between and aviane
 • stop weight gain
 • before after pictures back
 • where can i buy legit
 • vitamin c
 • active ingredients
 • a kaszel
 • ac
 • hcg post cycle recovery
 • can i use cream on genital herpes
 • pill pictures
 • made vitamin e
 • kegunaan 200mcg
 • safe during breastfeeding
 • can i take and together
 • can you eat green vegetables while on
 • tomar quantos com 1 mes de gravidez
 • cream canadian pharmacy
 • chronic pancreatitis
 • side effects skin rash
 • generic name tablets
 • patient reviews
 • cures
 • pills side effects
 • reviews for pmdd
 • versus rituxan
 • in the water
 • sore legs
 • and back pain
 • capsules side effects
 • can you gain weight
 • long term effects
 • mr yan etkileri
 • works quickly
 • can and concerta be taken together
 • what is better or
 • hair loss
 • for bipolar 2 side effects
 • effect of on ovulation test
 • funziona subito
 • tablets dosage
 • a second time
 • foods avoid
 • infant fda
 • taking a quarter
 • potassium replacement
 • fluoroquinolone
 • kapszula 4x
 • at cvs
 • chemical burns
 • boots
 • liver function
 • fatal overdose
 • every 6 hours
 • lower back pain
 • rash
 • is it safe to take while pregnant
 • should i take if i ovulate regularly
 • half life
 • is it possible to lose weight while on
 • side effects blood pressure
 • effects of in young men
 • costco
 • tylenol sinus
 • chewable tablets
 • numb fingertips
 • tv commercial actors
 • effects
 • growth hormone
 • 5 mg
 • 500mg twice day uti
 • and tylenol 3
 • side effects flatulence
 • effect rem sleep