Category Archives: แขกรับเชิญ

ความผิดพลาดของแผนที่

ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ระหว่างออกรายการพิเศษถกประเด็นมรดกโลก พระวิหาร และ MOU ร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 วันที่ 8 สิงหาคม 2553 ศ. ดร. สมปอง สุจริตกุล ข้าพเจ้าขอถือโอกาสย้ำอีกครั้งถึงความผิดพลาดของแผนที่ที่กัมพูชานำมาใช้ประกอบเอกสาร แผนที่ฉบับนี้ทำขึ้นโดยกรรมการฝรั่งเศสในคณะกรรมการผสมสยาม-ฝรั่งเศสโดยไทยมิได้มีส่วนร่วม แผนที่ดังกล่าวมีความผิดพลาดอย่างมหันต์เนื่องจากเส้นเขตแดนคลาดเคลื่อนจากข้อตกลงในสนธิสัญญาซึ่งระบุว่าสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขต ทั้งนี้ ได้มีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 3 ท่านในคดีปราสาทพระวิหารได้ชี้ให้เห็นความไม่ถูกต้องของแผนที่ไว้อย่างละเอียดถึง 46 หน้าในคำพิพากษาแย้ง (พ.ศ. 2505) ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมว่า คำพิพากษาแย้งมิใช่เป็นเพียง ‘ความเห็น’ ตามที่หลายท่านเข้าใจ แต่เป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาซึ่งมีผลผูกพันคู่กรณี

Posted in แขกรับเชิญ | Tagged | Comments Off

การแทรกสอดความสัมพันธ์ทวิภาคี

ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล ความสัมพันธ์ทวิภาคีหรือสองฝ่ายระหว่างสองรัฐหรือสองประเทศนั้น ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นเรื่องของประเทศคู่กรณี ประเทศที่สามหรือประเทศที่มิใช่คู่กรณีหรือคู่สัญญาจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ หลักประกันการไม่แทรกแซงคือกฏหมายระหว่างประเทศที่บัญญัติไว้หลายรูปแบบและหลายลักษณะในกฏบัตรสหประชาชาติ อาทิ หลักการไม่ใช้กำลัง “non-use of force” (ข้อ 2 วรรค 4) หลักการไม่แทรกแซง “non-intervention” และ หลักการไม่แทรกสอด “non-interference” (ข้อ 2 วรรค 7)

Posted in แขกรับเชิญ | Tagged | Comments Off

กฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เนื่องจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในปัจจุบันมีการตีความที่สับสนและคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงโดยสรุปดังนี้ 1. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจำเป็นต้องมีรัฐหนึ่งรัฐใดเป็นผู้ขอ 2. ในคำขอต้องระบุฐานความผิดอย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดทางอาญา และต้องเป็นความผิดซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในรัฐผู้ขอและรัฐผู้รับคำขอ (double criminality) 3. เมื่อส่งผู้กระทำความผิดให้ตามคำขอแล้ว รัฐผู้ขอต้องไม่นำไปฟ้องร้องในคดีอื่นนอกเหนือจากคดีที่ขอโดยเด็ดขาด และไม่ลงโทษหนักกว่ากฏหมายที่รัฐผู้ส่งกำหนดไว้ 4. การที่รัฐผู้รับคำขอจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอหรือไม่นั้น ในชั้นต้นขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลภายในประเทศว่าเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่โดยพิจารณาตามหลักกฎหมายภายในประเทศของตนและกฏหมายระหว่างประเทศตามข้อกำกัดดังต่อไปนี้ 4.1 หากศาลวินิจฉัยว่าเป็นฐานความผิดทางการเมืองหรือเกี่ยวเนื่องกับการเมือง รัฐผู้ได้รับคำขอก็ไม่มีพันธะในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 4.2 ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นคนชาติของตน รัฐที่ได้รับคำขอมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ส่งบุคคลนั้นๆ ให้รัฐผู้ขอ 5. ในกรณีที่มิใช่หรือเกี่ยวเนื่องกับการเมือง ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเป็นฐานความผิดที่ส่งได้หรือไม่ (extraditable) 6. หากศาลหรืออำนาจตุลาการพิจารณาแล้วเห็นว่า ฐานความผิดของบุคคลนั้นๆ ไม่เข้าข่ายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฝ่ายบริหารก็จะไม่ส่งให้ตามคำขอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐผู้รับคำขอว่าจะส่งหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่มีสนธิสัญญาทวิภาคีและอนุสัญญาพหุภาคี ซึ่งรัฐมีพันธะตามสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

Posted in ทัศนะ, แขกรับเชิญ | Comments Off

Din@ King Kong Yakiniku Buffet

ฤกษ์งามยามดี  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม นึกอยากกินอะไรแรงๆ เยอะๆ   แบบจุกอกกันไปข้างนึงบ้าง  ค้นหาในเว็บไซด์ก็เจออาหารปิ้งย่างประเภทบุฟเฟต์ ญี่ปุ่น ร้านคิงคอง ย่านหลังสวน หัวละ ๔๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าบริการแล้ว) ชักชวนเพื่อนหลายคนผ่านทางเฟซบุ๊ค ไม่มีใครว่างจะไป (ขนาดบอกว่าจะเลี้ยงนะ) แต่ช่างเหอะ ไม่มีใครว่างฉันก็จะกิน มีว่างก็แค่แก๊งค์คนมีนอเหมือนเดิม นอนิม กับ นอเน เจ้าของบ้านนี่แหละ ที่ว่างจะกินกัน นัดกันบ่ายๆ วันเสาร์ วันชิงที่สามฟุตบอลโลก เที่ยงๆ วันเสาร์ เดี๊ยนก็เพิ่งตื่น และต้องรับมื้อเที่ยงกับคุณแม่และพี่สาว จึงต้องเปลี่ยนเวลานัดเพื่อความคุ้มค่าเวลาจะบุฟเฟต์เป็นช่วงเย็นๆ เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนงกอย่างเดี๊ยนและเพื่อน

Posted in ภาพ, แขกรับเชิญ | Tagged | 9 ความเห็น

อวสาน…ประชาธิปัตย์ (บทความของคนเครียดๆ)‏

การพาดหัวแบบนี้อาจทำให้พลพรรคเสื้อฟ้ารู้สึกไม่พอใจ แต่ผลงานการสลายการชุมนุมแบบนี้มันตลก เหมือนละครเรื่องหนึ่ง ที่พอแสงไฟหมดก็พักคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยละเลงใหม่ คุณคิดว่าพวกไพร่จะยอมเจรจาโดยไม่มีข้อต่อรองหรือ? และข้อต่อรองนั้นๆ คุยกันไม่กี่คนก็ได้ คิดว่ามันจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ? ดิฉันพูดกับคนหลายคนนะว่า เวลาที่วิกฤติคุณอภิสิทธิ์มักจะแก้ไขปัญหาได้ดี ใจเย็นๆ อย่างเช่น เมษายน 2552 เป็นตัวอย่าง ที่จัดการได้เกือบจะเด็ดขาด แต่ก็…?

Posted in แขกรับเชิญ | Tagged | 13 ความเห็น