Category Archives: ความเคลื่อนไหว

ภาพชุมนุมคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๒๓ พฤศจิกา ๕๓

วานนี้ (๒๓ พฤศจิกายน) เป็นวันแรกของการประชุมร่วมสองสภาเพื่่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในสองมาตรา และเป็นวันแรกที่พันธมิตรฯ เคลื่อนไหวเพื่อชุมนุมคัดค้านที่หน้ารัฐสภา เจ๊หน่อย นิม และผม นัดหมายไปร่วมชุมนุมครั้งนี้ซึ่งเป็นจุดยืนเดิมตั้งแต่ครั้งชุมนุม ๑๙๓ วัน และนับครั้งแรกในรอบสองปีที่หยิบเสื้อผ้าเดิม ๆ มือตบอันเดิม ๆ ที่มีอายุกว่าสองปีกลับมาใช้งานอีกครั้ง แม้เพื่อนเก่าที่เหมือนจะมีทิศทางใกล้เคียงกันอย่างประชาธิปัตย์เมื่อครั้งนั้น บัดนี้ยึดหลักการใหญ่คือประโยชน์ตัวเอง แก้มาตรา ๑๙๐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ “ขายชาติ” โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และพ่วงประโยชน์พรรคร่วมในการแก้ระบบเขตเลือกตั้ง เพื่อหนีเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วกลับมารวมตัวกันใหม่ จังไรกว่าเดิม เหตุนี้ พวกเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอดสองปีที่ผ่านมา จึงต้องกลับมาที่เดิม เมื่อวานอากาศอบอ้าวมาก เล่นเอาสะบักสะบอมไปตาม ๆ กัน ร้อนจนแทบลิ้นหอย (แต่ปากไม่ห้อย) กันเลยทีเดียว นิมและผมถ่ายภาพบรรยากาศเมื่อวานมาฝากสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมเมื่อวานนี้

Posted in ภาพ, ความเคลื่อนไหว | Tagged , , | 3 ความเห็น

ภาพงานสัมมนา “ภิกษุณีกับการเติมเต็มพุทธบริษัทสี่”

วันนี้ที่อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดย คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ ร่วมกับมูลนิธิปริญญาโท นักบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาเวทีภาคประชาชน เรื่อง “ภิกษุณีกับการเติมเต็มพุทธบริษัทสี่” มีคุณรสนา โตสิตตระกูล เป็นประธาน และมีวิทยากรประกอบด้วย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ภิกษุณีธรรมนันทา รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก และนายสันติสุข โสภณสิริ การเสวนาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับการหายไปของภิกษุณี ความเป็นมาในการรื้อฟื้น การเมืองในสงฆ์และอื่น ๆ อีกหลายประเด็น ผมไม่ได้สรุปรายละเอียดซึ่งอาจนำเสนออีกครั้งในภายหลัง รอบนี้นำภาพบรรยากาศการสัมมนามาฝากกันก่อน

Posted in ความเคลื่อนไหว | Tagged | 2 ความเห็น

แถลงข่าว: บันทึกเครือข่ายภาคประชาชน กรณีข้อเท็จจริงกรณีปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ

วันนี้ (๑๐ สิงหาคม) เครือข่ายภาคประชาชน นัดแถลงข่าว “บันทึก เครือข่ายภาคประชาชน กรณีข้อเท็จจริงกรณีปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ” ประกาศท่าทีและจุดยืนภายหลังร่วมรายการพิเศษถกประเด็นปราสาทพระวิหาร มรกดโลก และ MOU43 ที่ช่อง ๑๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปรินเซส หลานหลวง โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาชน อาทิเช่น ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อ.วีรพันธ์ มาลัยพันธุ์ อ.เทพมนตรี ลิมปพยอม วีระ สมความคิด เป็นต้น … To be continue

Posted in ความเคลื่อนไหว | Tagged | Comments Off

ศ.ดร.สมปอง ย้ำยูเนสโกผิดกฏบัตร แทรกแซงอธิปไตย – พลเรือเอกชัย ชี้เกาะกูดเป็นของไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ฟิฟทีนมูฟจัดแถลงข่าวกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ความเป็นเจ้าของและอธิปไตยเหนือผืนดินอันเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหาร ตลอดถึงน่านน้ำอ่าวไทย ณ ห้องรามราฆพ ราชตฤณมัยสมาคมฯ (สนามม้านางเลิ้ง) โดยความกรุณาของ พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แถลงข่าว และคุณหน่อย ศิรัส พิธีกรดำเนินการ ศ.ดร. สมปอง ในอดีตเป็นทนายผู้ประสานงานคณะทนายฝ่ายไทยในคดีปราสาทพระวิหาร ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕ ช่วงต้นได้ให้รายละเอียดของคดีปราสาทพระวิหาร … To be continue

Posted in ความเคลื่อนไหว | 1 ความเห็น

ส.ว ไพบูลย์ ชวน ปชช. เกาะติดรถเมล์ NGV ระวังรัฐบาลงุบงิบนำเข้า ครม.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบภาครัฐ วุฒิสภา หารือเป็นการภายในกับอนุกรรมาธิการฯ เชิญชวนประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวโครงการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ เช่ารถเมล์เอ็นจีวี (NGV) เนื่องจากพฤติกรรมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหลายครั้งที่ผ่านมา มักอาศัยจังหวะเผลอ ช่วงชุลมุน งุบงิบนำโครงการเจ้าปัญหา มีกลิ่นหลายโครงการเข้าที่ประชุม ครม. อนุมัติ โดยชวนเชิญให้ประชาชนใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว” ให้นายอภิสิทธิ์ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแจ้ง-ชี้แจงความเคลื่อนไหว … To be continue

Posted in ความเคลื่อนไหว | 2 ความเห็น