มหาอุปรากร “สาวิตรี” เลื่อนแสดง ๑๓ ธันวา

เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยบางประการที่ทำให้มิสเตอร์การ์ธผู้แสดงนำฝ่ายชาย  ติดค้างอยู่ที่ประเทศอินเดีย มหาอุปรากร “สาวิตรี” โดยสยามโอเปร่า ซึ่งกำหนดเปิดแสดงวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2553 จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการแสดงเป็น วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 20.00 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมเล็ก มิสเตอร์การ์ธจะเดินทางมาประเทศไทยทันทีที่แก้ใขปัญหาเรียบร้อย

ท่านสามารถใช้บัตรที่สำรองไว้สำหรับวันที่ 2  และ 3 พฤศจิกายน เข้าชมการแสดงในวันที่ 13 ธันวาคมได้  หากท่านไม่สะดวกในวันนั้น  โปรดติดต่อขอคืนบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (02) 262-3456  (สำหรับท่านที่ซื้อจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์)  และ (02) 231-5273  (สำหรับผู้สำรองบัตรผ่านบางกอกโอเปร่า)

———————————-

Opera Siam’s SAVITRI, scheduled to open November 2, has been moved to December 13, at the Thailand Cultural Center Small Hall at 8 pm, due to an unavoidable mishap beyond anyone’s control, which has caused the leading man to be stuck in India.  Mr. Garth is in good spirits and will be in Thailand as soon as the problem is resolved.

Tickets already sold will be honoured on that date.  Refunds may be requested if December 13 is not convenient for you, by calling (02) 262-3456 if you ordered your ticket from Thai Ticketmajor, or (02) 231-5273 if you ordered it from the Bangkok Opera.

Posted in ดนตรีการ and tagged . Bookmark the permalink. Print

About n/e

ชายไทยไม่ระบุชื่อ สิ่งมีชีวิตเขตร้อน เกิดและเติบโตเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย รักในกาแฟรสขมเข้ม นิยมความเงียบ กินอยู่หลับนอนกับแมว ๑๖ ชีวิต
Namecheap coupon for November 2010: FAMILYWARMTH
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Comments are closed.