ไทยจริงใจมาก! เตรียมผ่าน 3 ข้อตกลง JBC อังคารหน้า

ขณะที่นายกรัฐมนตรีไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ให้สัญญากับภาคประชาชนผ่านรายการพิเศษถกประเด็นปัญหาปราสาทพระวิหารทางช่อง ๑๑ ต่อกรณีข้อตกลงทั้งสามฉบับของเจบีซี และได้ส่งตัวแทนระดับปลายเท้าของกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบบางส่วนของตัวแทนภาคประชาชนเพื่อให้หลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ แต่ภายหลังที่นายอภิสิทธิ์ ปรับสัมพันธ์หวานชื่นกับนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ จากท่าทีที่เคยยืนหนักแน่นที่จะยึดหลักสันปันน้ำและไม่ยอมสูญเสียดินแดน กลับปรากฎว่านายอภิสิทธิ์ และกระทรวงการต่างประเทศได้แอบอาศัยจังหวะชุลมุนระหว่างที่ประชาชนค่อนประเทศประสบภัยพิบัติน้ำท่วม แอบส่งข้อตกลงเจบีซีสามฉบับเข้าสภา และขณะที่เรื่องนี้ไม่เป็นที่รับรู้ในประเทศไทย แต่ระหว่างการเดินทางเยือนไทยของคณะสื่อมวลชนและรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารกัมพูชา นายอภิสิทธิ์ได้บอกกล่าวแก่ชาวกัมพูชาว่าจะนำข้อตกลงดังกล่าวเข้าสู่สภา ซึ่งข่าวถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ เมื่อค่ำวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม โดยเจียง สุขา (Cheang Sokha)

ข่าวรายงานว่า รัฐสภาไทยกำหนดผ่านความเห็นชอบวาระสุดท้ายของข้อตกลงชายแดนกับกัมพูชา เป็นทิศทางซึ่งสองประเทศเพื่อนบ้านขยับเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ดำเนินมายาวนานเกี่ยวกับเขตแดนร่วม นายกรัฐมนตรีไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้บอกกับตัวแทนคณะผู้สื่อข่าวกัมพูชาที่เดินทางเยือนไทยที่กรุงเทพว่าการพิจารณารายละเอียดผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC- Joint Border Committee) สามฉบับในรัฐสภาไทยอาจเริ่มในวันอังคารหน้า

การเจรจาสองฝ่ายของคณะกรรมการร่วมเจบีซีหยุดชะงักตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว รัฐสภาไทยชะลอการผ่านความเห็นชอบข้อตกลงสามฉบับล่าสุด

นายธานี ทองภักดี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ (ฟิฟทีนมูฟ: ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมสารนิเทศ) กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า “เราแค่หวังว่าการผ่านความเห็นชอบรายละเอียดสามฉบับจะช่วยปูทางสู่การดำเนินการในอนาคตของเจบีซี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาชายแดนได้อย่างครอบคลุม”

ในการประชุมร่วมสามครั้งก่อนหน้าของเจบีซีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ไทยและกัมพูชาได้เห็นชอบในข้อตกลงที่จะร่วมกันสำรวจและปักปันเขตแดนตลอดแนวชายแดนใกล้ปราสาทพระวิหาร รวมถึงจัดวางกำลังทหารใหม่เพื่อลดความตึงเครียด อย่างน้อยมีทหารเสียชีวิตแล้ว ๗ ราย จากการปะทะในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

อ่านต่อที่ ฟิฟทีนมูฟ

Posted in ตามข่าว and tagged . Bookmark the permalink. Print

About n/e

ชายไทยไม่ระบุชื่อ สิ่งมีชีวิตเขตร้อน เกิดและเติบโตเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย รักในกาแฟรสขมเข้ม นิยมความเงียบ กินอยู่หลับนอนกับแมว ๑๖ ชีวิต
Namecheap coupon for November 2010: FAMILYWARMTH
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Comments are closed.